Nieuws

Vredestichter? Gelukkig!

Blogs

Matheüs 5:9 Gelukkig de vredestichters, 
want zijn zullen kinderen van God genoemd worden.

Een soldaat zonder wapen. Dat lijkt hetzelfde als een kapper zonder schaar en een timmerman zonder hamer. Toch ken ik een bijzonder waargebeurd verhaal van een soldaat zonder wapen. Deze soldaat had wel wapens, maar geen vuurwapens. Zijn wapens waren zijn Bijbel en gebed. 

Het verhaal maakte op mij een diepe indruk. Het gaat over de soldaat Desmond Doss. Hij was een Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Het bijzondere aan deze soldaat was dat hij weigerde om een wapen aan te raken of om een schot te lossen. Desmond was een gelovige christen en het was zijn overtuiging dat hij geen mensen mocht doden. Je zou dan kunnen zeggen dat hij geen soldaat had moeten worden. Maar Desmond vond dat Amerika wel een om een goede, belangrijke reden meedeed aan de Tweede Wereldoorlog en daarom wilde hij ook zijn bijdrage leveren. Toch wilde hij alsnog geen mensen doden. Als soldaat moest hij meetrainen met de andere troepen, die wel wapens droegen. Daardoor werd hij vaak gepest door zijn medesoldaten. Ze vonden hem een zwakkeling en een lastpost. 

Op een gegeven moment kregen zijn medesoldaten steeds meer respect voor Desmond. Hij was een legerarts geworden, maar wel een legerarts zonder wapen. Tijdens de trainingen toonde Desmond dat hij zeer serieus omging met zijn taak als legerarts en hierdoor begonnen zijn kameraden hem steeds meer te waarderen. Na verloop van tijd moesten Desmond en zijn medesoldaten mee gaan vecht in de oorlog. Desmond werd bekend door zijn heldendaden tijdens de strijd bij Okinawa (Japan). 

De soldaten moesten een zeer steile berg beklimmen, waarna ze op een plateau kwamen. Op het plateau, boven op de berg, werd heftig gevochten. Desmond klom meerdere malen omhoog, zonder wapen, en verzorgde de gewonde soldaten. Hij deed dat met gevaar voor eigen leven. De gewonde soldaten liet hij met een touw van de berg zakken, zodat zij beneden verder konden worden verzorgd. Op deze manier redde Desmond maar liefst 75 gewonde soldaten. Na de oorlog werd hij door veel mensen bewonderd vanwege zijn daden, die het gevolg waren van zijn sterke geloof. Hij kreeg voor zijn daden een hoge Amerikaanse onderscheiding, namelijk de medal of honor

Desmond was een vredestichter die zich niet schaamde voor zijn eigen geloofsovertuiging. Door zijn daden liet hij zijn geloof zien. Hij doet mij sterk denken aan Mattheüs 5:9. Daar staat: “Gelukkig de vredestichters, want zijn zullen kinderen van God genoemd worden.”

Mijn vraag aan jou is: Wat zou jij kunnen doen om een gelovige vredestichter te zijn in jouw omgeving?

- - -

Ik ben Thomas Exalto (23). Mijn hobby’s zijn lezen, surfen en sporten. Op dit moment studeer ik theologie aan de ETF in Leuven. Hiervoor heb ik een opleiding tot basisschoolleraar afgerond en heb ik gewerkt in het basisonderwijs.

EJV wil op EJV.be een bijdage leveren aan het gesprek over christelijke thema’s. Omdat wij het belangrijk vinden theologiestudenten van de ETF een platform te geven om te oefenen in het publiceren van teksten, publiceren wij regelmatig artikels van hun hand. Elke auteur schrijft in eigen naam. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Geef een reactie