Nieuws

Zuiver van hart? Gelukkig!

Blogs

Mattheus5:8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien.

Als men het over geluk heeft, denken veel mensen, en ook zeker jullie, aan van alles en nog wat dat ze graag zouden willen doen of hebben en dat ook hebben. Ze hebben dan alles wat ze maar bedenken kunnen. Dit proberen ze te verkrijgen door veel geld te verdienen en op dure vakanties te gaan, altijd maar de nieuwste en duurste kleren willen hebben of de nieuwste iPhone willen hebben. Ze denken daarmee geluk te zijn, maar ten diepste zijn ze het niet.

Als we echter de Bijbel lezen komen we er al snel achter dat het geluk niet op deze aarde te vinden is. Er is maar één plek waar wij ware geluk kunnen vinden. De Heere Jezus. En nu staat er in Mattheüs 5:8 “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.” Hier staat dus dat we pas echt gelukkig zijn als we niet alleen de Heere Jezus gevonden hebben, maar ook “zuiver van hart zijn”. “Zuiver van hart zijn” houdt in vrij van zonde en schuld, van al de foute dingen die je doet maar in eerste instantie zeker ook, vrij van de schuld tegenover God, omdat je niet leeft zoals HIJ het bedoeld heeft. Nu zul je je wellicht afvragen: “Hoe kom ik vrij van mijn zonde en schuld tegenover God?” Door eerst te beseffen dat je niet leeft, denkt, spreekt en handelt zoals God het wil en bedoeld heeft. Dan door het aan de Hem te vertellen. Bijvoorbeeld als je ’s avonds en ’s ochtends bidt, zeg dan tegen de Heere wat je fout hebt gedaan en vraag aan Hem om je te vergeven, immers Hij heeft ook voor jou geleefd zoals God het wèl bedoelde en de straf die jij zou moeten krijgen heeft hij gekregen. Als je ook alles aan de Heere zegt, ook wat je fout gedaan hebt, geeft dat zo’n bevrijdend gevoel. Je voelt dan geen last meer op je. Toen ik jong was, loog ik nogal eens wat tegen mijn ouders. Ik voelde elke keer weer de last op me liggen, want ik was elke keer bang dat ze achter de waarheid zouden komen; ik moest dus elke keer weer blijven liegen. Maar als ik dan de waarheid zei tegen mijn ouders, viel de hele druk van het elke keer moeten liegen en het verbergen van mijn daden, van mij af. Als je dan je zonden belijdt is dat heel bevrijdend.

Het vervolg van de tekst is: “want zij zullen God zien.” Als je dus gereinigd van zonden bent, kun je God pas echt kennen. Zolang er zonden tussen jouw en God zijn, kun je God niet kennen zoals Hij echt is. Ons schuld tegenover God is als een muur tussen jouw en God waar jij niet over- of doorheen kan kijken. Door je zonden te belijden aan God, zal deze schuldenmuur worden afgebroken en zal je God steeds meer en meer leren kennen. De relatie tussen God en jou zal steeds beter worden, en je zal te gelijk ervaren dat je steeds gelukkiger wordt.

Als je dus gelukkig wilt worden, ga naar de Heere Jezus. Belijd aan Hem je schuld. Zeg dan niet alleen je slechte dingen tegen Hem, maar alles wat je bezighoudt. En je zult merken dat je echt gelukkig wordt, gelukkiger dan je eerst dacht te zijn met je aardse spullen.

- - -
Dit artikel is geschreven door Bouwen (19). Hij studeert theologie aan de ETF te Leuven. Hij wil graag Gods bedoeling meegeven aan anderen

EJV wil op EJV.be een bijdage leveren aan het gesprek over christelijke thema’s. Omdat wij het belangrijk vinden theologiestudenten van de ETF een platform te geven om te oefenen in het publiceren van teksten, publiceren wij regelmatig artikels van hun hand. Elke auteur schrijft in eigen naam. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Geef een reactie