Dat betekent…

  • Dat ik tijd en ruimte wil vrijmaken om met je in gesprek te gaan
  • Dat ik mijn onverdeelde aandacht aan je wil geven
  • Dat ik me wil inleven in jouw situatie
  • Dat ik wil doorvragen als ik iets niet helemaal begrijp
  • Dat ik je niet wil afwijzen, maar je mening wil respecteren
  • Dat ik je niet wil onderbreken
  • Dat je me erop mag wijzen als ik één van bovenstaande dingen vergeet
ik-luister-label

Ik-luister-label

Te midden van een wereld die meningen schreeuwt dagen we je uit om te fluisteren: “ik luister”. Kan jij je vinden in de zeven statements? Dan nodigen we je van harte uit om ze te onderschrijven. Daarmee zeg je klaar en duidelijk tegen kinderen & jongeren: Ik luister!
 
Wie zegt “ik luister” uit daarmee een verlangen om los van de boodschap altijd voor verbinding te kiezen. De intentie om stil te zijn vooraleer te spreken en om aandacht te geven vooraleer aandacht te willen krijgen. De intentie je te haasten om te luisteren en traag te zijn om te spreken.  

 

Het is onze ambitie om doorheen dit label kinder- en jongerenwerkers te helpen om beter te luisteren. We geloven dat we daarmee bouwen aan veilige plekken. Veilige plekken waar jonge mensen kwetsbaar durven en mogen zijn. Veilige plekken waar Jezus aan het werk kan.

Dat ik tijd & ruimte wil maken om met je in gesprek te gaan

Het is onmogelijk om altijd en zonder beperkingen beschikbaar te zijn. Als een jongere je op zondag na de dienst aanspreekt kan het best zijn dat je gehaast bent, die grenzen mag je stellen.

Luisteren betekent dat je niet gehaast bent, maar bewust tijd & ruimte maakt om met iemand in gesprek te gaan.

Dat ik je niet wil afwijzen, maar je mening wil respecteren

In deze tijd van polarisatie krijgen we vaak de indruk dat het onmogelijk is om het oneens te zijn met iemand en die persoon tegelijkertijd toch te respecteren. Met dit statement gaan we daar tegenin.

Iemands mening respecteren betekent niet dat je het eens hoeft te zijn, wel dat je je oordeel uitstelt zodat je open kan blijven luisteren. Wat een kind ook heeft meegemaakt, wat een jongere ook vertelt: neem het hen niet kwalijk, wijs ze niet af. Want van zodra je dat doet is het onmogelijk om nog echt verbinding te maken.

Dat ik mijn onverdeelde aandacht aan je wil geven

Het is zo makkelijk om afgeleid te zijn. Door mensen die voorbijlopen, door jeuk aan je dikke teen, of natuurlijk gewoon door je telefoon.

Als je zegt dat je luistert betekent dat dat je binnen de tijd & ruimte die je gemaakt hebt, ook onverdeelde aandacht kan geven. Geen telefoontjes, mailtjes of andere belangrijke dingen. Wel volle focus, onverdeelde aandacht.

Dat ik je niet wil onderbreken

O wat is het makkelijk om nog voor het einde van een verhaal tegemoet te komen met verhalen uit je eigen leven, met adviezen over hoe jij het zou aanpakken. Alleen betekent luisteren wel dat je de ander niet onderbreekt.

Hoe interessant je je eigen visie ook vindt, bij luisteren gaat het om de ander.

Dat ik me wil inleven in jouw situatie

Luisteren betekent dat je bereid bent om in iemands schoenen te gaan staan, bereid bent om je te laten raken door het ongemak en de vreugde van de persoon die voor je staat.

Ook als het verhaal van de ander mijlenver van je eigen beleving of overtuigingen ligt maak je als luisteraar de keuze om je in te leven in de situatie van de ander.

Dat je me erop mag wijzen als ik één van bovenstaande dingen vergeet

Ik luister is een statement dat mensen maken die het verlangen hebben om veilige plekken te creëren voor kinderen en jongeren. Plekken waar ze open en eerlijk hun verhaal mogen doen zonder op meningen en adviezen te botsen.

We zijn mensen die dit verlangen hebben, maar we beseffen ook dat we fouten maken en nog vaak zullen maken. Daarom is dit laatste statement zo belangrijk: we willen aanspreekbaar zijn op de dingen waar we voor willen gaan. Is mijn aandacht een keer niet onverdeeld, veroordeel ik iemand toch een keer, dan mag – dan wil – ik daarop aangesproken worden.

Dat ik wil doorvragen als ik iets niet helemaal begrijp

Zeg niet te snel: “ik begrijp je”. Kinderen en jongeren gaan vaak door heftige situaties die ze zelf amper begrijpen, het is best een straffe uitspraak om te zeggen dat je snapt wat een kind voelt wiens ouders door een scheiding gaan, of dat je begrijpt hoe moeilijk het is om op mensen van hetzelfde geslacht te vallen.

Zeg niet te snel dat je iemand begrijpt, maar stel in plaats daarvan vragen. Daarmee laat je niet alleen zien dat je geïnteresseerd bent, je gaat de ander ook echt een beetje beter begrijpen.

Inspiratie voor jouw kinder- en jongerenwerk

Leeftijden: 6-12, Leiding
Thema’s: Bijbel, Ik luister (2022-23), Jaarthema

Bijbel Luisterbingo

Een toffe manier om de aandacht van de kinderen bij het Bijbelverhaal te houden is een Bijbel Bingo. Op internet […]

Leeftijden: 6-12, Leiding
Thema’s: Bijbel, Ik luister (2022-23), Jaarthema

Podcast Eerst Dit voor kids

Zoek je een pakkende starter voor je les van de zondagsschool? Wil je eens kinderen aanmoedigen actief te luisteren? Of […]

Blogs over het jaarthema

Wil je je verder bekwamen in hoe je niet alleen naar kinderen & jongeren kan luisteren, maar hen ook verder kan helpen in de uitdagingen die op hun pad komen? Dan is de cursus kinder- & jongerenpastoraat iets voor jou!

Als EJV waken we over onze leden en beschermen we hen tegen onrecht. Wil je weten hoe we dat doen? Lees meer over ons integriteitsbeleid, het aanspreekpunt Integriteit (API) en de lokale aanspreekpersonen (LOKAPI).

De kinder- & jongerenwerkersdagen staan in 2023 helemaal in het teken van beter leren luisteren naar kinderen en jongeren. Reserveer snel een plaatsje voor jou en je team. We zien elkaar 11 februari in Leuven of 11 maart in Gent.